Líbezná mluva si získává mnoho přátel a přívětivé jednání dojde odměny v mnohé laskavosti. Měj hodně těch, kdo s tebou žijí v míru, ale důvěrného rádce měj jen jednoho z tisíce. Chceš-li se s někým spřátelit, prověř ho zkouškou, než mu začneš důvěřovat. Někdo je tvým přítelem, když se to jemu hodí, ale opustí tě, jakmile budeš v nesnázích. Některý přítel se změní v nepřítele a svůj rozchod s tebou přičte k tvé hanbě. Jiný ti bývá u stolu společníkem, ale nevytrvá, až budeš v soužení. Dokud ti bude dobře, bude tvým druhým já, bude volně nakládat i s tvým služebnictvem. Stihne-li tě však ponížení, obrátí se proti tobě a víckrát ho už neuvidíš. Vyhýbej se zdaleka svým nepřátelům a střež si své přátele. Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel je elixír života, najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před Hospodinem. Kdo se bojí Hospodina, je upřímný ve svém přátelství, neboť bližního posuzuje jako sebe samého.